NIEMCY 

HOLANDIA

DANIA

FRANCJA

UKRAINA

BIAŁORUŚ

LITWA

WIELKA BRYTANIA

HISZPANIA 

WĘGRY

SŁOWACJA

WŁOCHY

SZWECJA

NORWEGIA

AUSTRIA 

IRLANDIA